Demonstration against the Wall, Bi'lin (Photo by  LS) Palestinian artist Larissa Sansour Old city of Hebron (photo by GZ) Cremisan Road, Beit Jala (photo by GZ) Bypass road north-south - Jerusalem (photo by GZ) Gilo settlement - Beit Jala (photo by GZ) Mahmoud Darwish on Yasser Arafat- Ramallah (photo by GZ) Wall graffiti by Berlin residents, West Bank, (Photo by CV) Mahmoud Darwish in the presence of absence (photo by GZ) Hisham's Palace, Jericho (photo by GZ) Drone flying over Khan Younis, Gaza Strip (Photo by CV)

Nederlandse experts: "Rechten Palestijnse kinderen veelvuldig geschonden bij arrestatie, berechting en detentie"

15-04-2014

De minister van Buitenlandse zaken moet er bij Israel op aandringen dat het de internationaal erkende rechten van het kind respecteert bij arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen. Daartoe roepen Nederlandse hoogleraren jeugdrecht en experts op het gebied van jeugdpsychiatrie en -educatie de minister op. Op donderdag 17 april presenteren zij de resultaten van een fact finding missie naar de bezette Palestijnse gebieden bij de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. De missie vond in november plaats op uitnodiging van gate48, kritische Israeli’s in Nederland en Palestine Link.

 

De hoogleraren spraken ter plaatse met deskundigen over de praktijken en gevolgen van arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen door de Israëlische militaire autoriteiten. Hun bevindingen zijn gebundeld in het rapport Palestijnse kinderen en militaire detentie. Het rapport zal na 17 april te downloaden zijn op via de websites van Palestine Link en gate48.

 

De expertgroep bestaat uit:

  • Prof. mr. dr. Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit;  voorzitter van het VN Kinderrechtencomité, van 2001 tot 2007.
  • Prof. mr. dr. Karin Arts, hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling, International Institute of Social Studies, Den Haag (onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam).
  • Prof. dr. Peter van der Laan, bijzonder hoogleraar reclassering aan de Vrije Universiteit en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
  • Prof. mr. dr. Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten (UNICEF-leerstoel) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
  • Drs. Linda Vogtländer,  kinder- en jeugdpsychiater, De Waag, Utrecht.
  • Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar sociale educatie en jeugdbeleid aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Met het rapport willen de academici de aandacht vragen van de Nederlandse regering, in het bijzonder de Minister van Buitenlandse Zaken, voor de praktijken van arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen door de Israëlische militaire autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever. Hiermee beoogt het rapport de Minister ertoe aan te zetten om, in diens betrekkingen met de Israëlische en Palestijnse autoriteiten, en waar mogelijk in Europese Unie-verband, te bevorderen dat arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen door de Israëlische militaire autoriteiten uitsluitend plaatsvindt in overeenstemming met de internationaal erkende rechten van het kind en de daarbij behorende standaarden.

 

De presentatie vindt plaats op donderdag 17 april om 17:30 in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag, Wittewaall van Stoetwegenzaal. Vergaderingen van de Kamercommissies zijn vrij toegankelijk voor publiek.

 

Download het rapport Palestijnse kinderen en militaire detentie hier.

Lees hier de verkorte Arabische versie. En de verkorte Hebreeuwse versie.