Old city of Hebron (photo by GZ) Bypass road north-south - Jerusalem (photo by GZ) Wall graffiti by Berlin residents, West Bank, (Photo by CV) Drone flying over Khan Younis, Gaza Strip (Photo by CV) Palestinian artist Larissa Sansour Hisham's Palace, Jericho (photo by GZ) Cremisan Road, Beit Jala (photo by GZ) Mahmoud Darwish on Yasser Arafat- Ramallah (photo by GZ) Demonstration against the Wall, Bi'lin (Photo by  LS) Mahmoud Darwish in the presence of absence (photo by GZ) Gilo settlement - Beit Jala (photo by GZ)

1919-1939 Verzet tegen zionistische immigratie en Britse bezetting

Deze tijdlijn is grotendeels ontleend aan het historisch overzicht uit ‘Before their Diaspora’ van Walid Khalidi

 

1919

De vredesconferentie in Parijs besluit dat Palestina niet zal terugkeren onder Ottomaanse heerschappij. Het eerste Palestijnse congres verwerpt de Balfour verklaring en eist onafhankelijkheid.

 

1921

De Haganah, een zionistische paramilitaire organisatie wordt opgericht. 

 

1922-1925

De Volkerenbond keurt Brits mandaat over Palestina goed, zonder de Palestijnen te raadplegen. De eerste volkstelling toont een bevolking van 757.182 personen van wie 78% moslim, 11% joods 9,6% christen is. Het vijfde Palestijnse congres besluit tot een boycot van het zionisme. Zionistische leider Vladimir Jabotinsky roept op tot gedwongen kolonisatie van Palestina en Transjordanië. Palestijnen houden een algemene staking uit protest tegen een bezoek van James Balfour aan Jeruzalem.

 

1929-1930

Militante zionisten demonstreren bij de Klaagmuur. In verschillende steden breken rellen uit waarbij 133 joden en omkomen en 339 gewond raken. 116 Palestijnen komen om en 232 raken gewond, voornamelijk door Britse militairen. De islamitische conferentie eist bescherming van de rechten van moslims bij de Klaagmuur. De Volkerenbond stelt een commissie in om rechten van joden en moslims bij de Klaagmuur te onderzoeken.

 

1931

De tweede Britse volkstelling toont een totale bevolking van 1.035.154 van wie 73,4% moslims 16,9% joden en 8.6% christenen.

 

1933-1935

Verschillende Palestijnse politieke partijen worden opgericht waaronder Istiqlal, de Palestine Arab Party en de Reform Party. In een aantal steden breken ongeregeldheden uit.

 

1935

Revisionistische groeperingen verlaten de World Zionist Organization en vormen de New Zionist Organization die de gewapende ‘bevrijding’ van Palestina en Transjordanië voorstaat. De revisionisten vormen samen met dissidenten van de Haganah de militaire organisatie Irgun, met Vladimir Jabotinsky als opperbevelhebber. Een grote hoeveelheid uit België gesmokkelde wapens, bestemd voor de zionistische milities, wordt onderschept in de haven van Jaffa.

Palestijnse partijleiders dienen een petitie in bij de Britse hoge commissaris om zionistische massa-immigratie en landverwerving een halt toe te roepen en vóór de instelling van een regering gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging.

 

1936-1937

De Britse hoge commissaris stelt voor een 28 leden sterke wetgevende raad in het leven te roepen, waarin 14 zetels gereserveerd zijn voor Palestijnen, hoewel dezen op dat moment ongeveer 80 procent van de totale bevolking uitmaken. De Palestijnen accepteren de verdeling. Pro-zionistische leden van het Britse Lagerhuis torpederen het voorstel. De conferentie van Palestijnse Nationale Comités roept op tot een belastingstaking (no taxation without representation). Grote opstanden breken uit. Meer Britse troepen worden naar Palestina gebracht. Irgun voert gewapende aanvallen uit op Palestijnse burgers door middel van bomexplosies in bussen, markten en cafés. Palestijnse militanten antwoorden met bommen en mijnen.

 

1939

Minister voor koloniën Malcom MacDonald belooft in de ‘White Papers’ onder voorwaarden onafhankelijkheid voor een Palestijnse staat in tien jaar; toegang voor 15.000 joodse immigranten gespreid over 5 jaar. Het plan behelst ook bescherming van Palestijns land tegen verwerving door zionisten. De Stern Gang, een beweging van dissidente Irgunisten, roept op tot een alliantie met de As-mogendheden (Duitsland, Italië, Japan) in de strijd tegen de Britten.

De Tweede Wereldoorlog breekt uit.