Drone flying over Khan Younis, Gaza Strip (Photo by CV) Hisham's Palace, Jericho (photo by GZ) Mahmoud Darwish in the presence of absence (photo by GZ) Cremisan Road, Beit Jala (photo by GZ) Wall graffiti by Berlin residents, West Bank, (Photo by CV) Mahmoud Darwish on Yasser Arafat- Ramallah (photo by GZ) Old city of Hebron (photo by GZ) Gilo settlement - Beit Jala (photo by GZ) Demonstration against the Wall, Bi'lin (Photo by  LS) Bypass road north-south - Jerusalem (photo by GZ) Palestinian artist Larissa Sansour

Wat we doen

S C R A B B L E is het spel waarin spelers door het leggen van letters nieuwe woorden en betekenissen vormen. Palestine Link wil nieuwe woorden aan het discours toevoegen door:

 

S etting the agenda

Volgens Palestine Link moet de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden benaderd worden vanuit het perspectief van internationaal recht en mensenrechtenverdragen. Hierbij spreken we zowel de politiek als maatschappelijk middenveld aan. We bekritiseren en bestrijden het gebrek aan samenhang en consistentie in het beleid van de Nederlandse regering op dit thema en wijzen op de strijdigheid van dit beleid met bepalingen van internationaal recht.


C hallenging stereotypes

Palestine Link wil de wolk van mythes en stereotypen ten aanzien van Palestina en de Palestijnen oplossen, de geschiedenis terugveroveren op jarenlange dehumanisering van een volk en zijn land en de Palestijnen tonen als de mensen zij zijn, ook buiten de context van de bezetting, in al hun politieke en culturele diversiteit.

 

R e-framing

Palestine Link introduceert een correcte waardenvrije terminologie en bestrijdt de gangbare paradigma’s die het politieke en maatschappelijke discours domineren.


A dvocating (human) rights

Palestine Link bekritiseert de medeplichtigheid van Nederland met de bezetter. Het huidige Nederlandse en Europese beleid kenmerkt zich door een onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël, zonder inachtneming van internationaal recht en mensenrechtenverdragen.

 

B randing Palestine

Palestine Link wil het ‘merk’ Palestina op een positievere en completere manier ‘in de markt zetten’. Wij laten u kennismaken met elementen van de Palestijnse maatschappij die niet per sé in het teken van de bezetting staan zoals wetenschap, maatschappelijk middenveld, economie, natuur, cultuur en literatuur.

 

B uilding bridges
We initiëren en faciliteren gezamenlijke activiteiten voor Palestijnen en Europeanen, Nederlanders in het bijzonder, toegesneden op behoeften en interesses van de deelnemers. Ook lanceren we een virtuele ontmoetingsplaats.

 

L inking up

Palestine Link is het vertrekpunt voor ieder die geïnteresseerd is in Palestina, en voor Palestijnen  die op zoek zijn naar mogelijkheden en partners voor culturele, politieke of economische uitwisseling in Nederland.

 

E ncounters

Palestine Link faciliteert op maat gesneden reizen naar de bezette Palestijnse gebieden voor specifieke groepen. We organiseren ontmoetingen met onder meer mensenrechtenorganisaties, wetenschappers, jongeren, ondernemers, kunstenaars en sleutelfiguren uit het maatschappelijk middenveld. Het leven onder bezetting met eigen ogen zien is volgens ons noodzakelijk om een compleet beeld te krijgen van de situatie.

 


Meer informatie? Neem contact met ons op.