Demonstration against the Wall, Bi'lin (Photo by  LS) Old city of Hebron (photo by GZ) Drone flying over Khan Younis, Gaza Strip (Photo by CV) Wall graffiti by Berlin residents, West Bank, (Photo by CV) Cremisan Road, Beit Jala (photo by GZ) Bypass road north-south - Jerusalem (photo by GZ) Hisham's Palace, Jericho (photo by GZ) Mahmoud Darwish on Yasser Arafat- Ramallah (photo by GZ) Gilo settlement - Beit Jala (photo by GZ) Palestinian artist Larissa Sansour Mahmoud Darwish in the presence of absence (photo by GZ)

Palestijnse kinderen in militaire detentie

pl-rapport-poster-web-3.jpgDe minister van Buitenlandse zaken moet er bij Israel op aandringen dat het de internationaal erkende rechten van het kind respecteert bij arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen. Daartoe roepen Nederlandse hoogleraren jeugdrecht en experts op het gebied van jeugdpsychiatrie en -educatie de minister op. De experts gingen in november 2013 op onderzoeksreis en spraken in de bezette Palestijnse gebieden met Palestijnse kinderen, ouders, juristen en mensenrechtenorganisaties. De missie vondplaats op uitnodiging van gate48, kritische Israeli’s in Nederland en Palestine Link.

 

U kunt het rapport Palestijnse kinderen in militaire detentie hier downloaden of het bestellen door een donatie over te maken aan Palestine Link op rekeningnummer NL63SNSB0852020155 en onder vermelding van "Palestijnse kinderen in militaire detentie".